13 weken echo

13 weken echo

Willen jullie graag een 13 weken echo laten maken? Jullie zijn van harte welkom bij Echo Heerenveen. Ik ben onderdeel van verloskundigen praktijk Schoterpoort Verloskunde en Echografie. De 13 weken echo’s worden gemaakt in Heerenveen Friesland en in Meppel Drenthe. 

De 13 weken echo is een echo waarbij gekeken wordt naar de groei en ontwikkeling van je kindje. Deze echo wordt naast de 20 weken echo kosteloos aangeboden om eventuele afwijkingen bij je kindje vroeg op te sporen. Zoals de naam al zegt, vindt deze controle plaats rond de 13 weken zwangerschap: tussen 12 weken + 3 dagen en 14 weken + 3 dagen van je zwangerschap.

Officieel heet deze echo ETSO : Eerste Trimester Screenings Echo Onderzoek. Per 1 september 2021 is de 13 weken echo landelijk ingevoerd.

13 weken echo, een vroege indicatie

We zijn allemaal helemaal gewend aan de 20 weken echo. Bij 13 weken is een kindje veel kleiner en minder ver ontwikkeld. Daardoor is er minder zichtbaar dan bij 20 weken. Toch kunnen sommige afwijkingen al eerder worden opgespoord, zoals een open schedeltje of een groot buikwanddefect. Dit geeft jullie als ouders dus eerder informatie over de ontwikkeling van je kindje. Als er aanwijzingen voor ernstige afwijkingen worden gevonden, geeft je dat meer tijd voor eventuele verdere onderzoeken en om na te denken over het vervolg van je zwangerschap.

De 13 weken echo is geen vervanging van, maar een goede aanvulling op de NIPT. Met de NIPT kunnen drie chromosoom afwijkingen worden opgespoord. Op de 13 weken echo is niet te zien of je kindje deze chromosoomafwijkingen heeft. Er kunnen mogelijk wel kleine aanwijzingen te zien zijn, waarna vervolgonderzoek kan plaatsvinden.

De 13 weken echo wordt in principe via de buik gemaakt. Doordat het kindje nog klein is kan het gebeuren dat niet alles zichtbaar is. In dat geval kan het nodig zijn om een vaginale echo te maken. Als je dit liever niet hebt, of als dan nog steeds niet alles te zien is, wachten we op de 20 weken echo. De 13 weken echo wordt niet herhaald wanneer niet alles op dat moment te zien is.

Nog geen geslachtsbepaling bij de 13 weken echo

Het is helaas nog niet mogelijk om bij13 weken iets te zeggen over het geslacht van jullie kindje. De vorming van het geslacht is volop bezig, maar nog te klein om te bekijken. Je moet dus nog even geduld hebben tot de 20 weken echo, of een aparte afspraak maken voor een geslachts pretecho rond 16 weken.

13 weken echo friesland

De 13 weken echo is kosteloos

De kosten voor de extra echo worden gedekt door de Imitas studie. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen en het komt niet ten laste van je eigen risico.

Wetenschappelijke studie

De 13 weken echo wordt gebruikt voor onderzoek: de Imitas studie. In dit onderzoek wordt in 4 jaar gekeken of de voordelen van de 13 weken echo opwegen tegen de nadelen. De studie houdt voor jou in dat je medische gegevens anoniem worden gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de echo Je moet daarvoor een formulier tekenen tijdens het gesprek bij je verloskundige.

Deelname is vrijwillig

Het is niet verplicht om de 13 weken echo te laten uitvoeren, je mag er ook voor kiezen om het over te slaan. Als je de 13 weken echo overslaat kan je alsnog kiezen voor de 20 weken echo.

Meer informatie over de 13-weken echo kan je hier lezen.